Výběr jazyka

Sefardské písně
 1. Por la tu puerta yo pasí
 2. La galana i el mar
 3. Esta montanya d’enfrente
 4. Si veriash a la rana
 5. Morena
 6. Partos trokados
 7. La alegría de Jako
 8. Syete modos de gizar la berendjena
 9. Madre miya, si mi muero
 10. Kad ja pođoh na Bentbašu
 11. Durme, durme

 

Kateřina García zpěv  Barbara García zpěv  Predrag Duronjić kytara, zpěv  Luboš Malina banjo, klarinet, tarogato, kaval  Tomáš Liška kontrabas  Vydal Jiří Mašek - Good Day Records www.goodday.cz

 

CD můžete zakoupit zde: iTunes | Good Day Records

 

Jedenáct písní na této nahrávce představuje výběr z repertoáru, který jsme během let společného zpívání a hraní sestavili z písňové tradice sefardských Židů. Najdete zde skladby rozličného původu i hudebních stylů: vedle velmi starých písní, jejichž texty jsou odvozeny ze středověkých španělských romancí, uslyšíte písně, které byly složeny relativně nedávno a nesou nesporné vlivy hudby východního středomoří či západoevropských hudebních žánrů. Ve všech se pak charakteristicky snoubí textové i hudební prvky hispánské a sefardské s vlivy národů, s nimiž Sefardité v diaspoře po staletí sdíleli společný prostor. Jazykovým pojítkem je židovská španělština, nazývaná též ladino, která se od vyhnání Židů ze Španělska roku 1492 vyvinula ve svébytný jazyk a která přímo odráží ono míšení kulturních vlivů, jenž je pro sefardskou hudbu tak typické.

Sefardské písně byly tradičně interpretovány rozličnými způsoby: romances a komplas byly zpravidla zpívány jednohlasně, sólově či sborově, a capella nebo za doprovodu perkusí. Novější písně, které čerpají z vlivu řeckého, tureckého či západoevropského, byly doprovázeny širokou škálou lidových hudebních nástrojů, podle žánru, do kterého byly stylizovány. My jsme většinu skladeb upravili pro dva hlasy a opatřili doprovodem ne zcela tradičním, přičemž rozhodující pro nás byly jak snaha o zachycení nálady jednotlivých písní a úcta k původnímu materiálu, tak i vlastní potěšení z jejich interpretace.